Strohplatz

Geweldloze communicatie als persoonlijke ontwikkeling


Ik ben erg tevreden. Niels Luisterde en speelde, wat mij betreft, goed in op de vragen van deelnemers, liep regelmatig rond om te kijken hoe de oefeningen gingen en deed ook zelf mee. (lees )

geanonimiseerd

Geweldloze communicatie biedt rijke concepten voor meer zelfcompassie en compassie naar anderen. Nieuwe inzichten en vaardigheden kunnen je houvast, rust en veiligheid opleveren in situaties die voorheen uitdagend waren.

Een stroef lopende relatie, last hebben van zelf-kritiek, irritatie op werk, een "moeilijk" kind, niet durven uitspreken wat je dwars zit, een nooit uitgesproken familie ruzie, of: niet voluit durven leven! Diverse situaties waarin gedoe speelt. Hoe los je dit verbindend op? Verbindende Communicatie (ofwel Geweldloze Communicatie, zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg) geeft je houvast om situaties te bekijken en zodanig te communiceren dat de kans op misverstanden en conflicten kleiner wordt. Je leert contact leggen met wat er leeft in jezelf en in de ander, wat meer verbinding en helderheid tot gevolg heeft.

"Geweldloos communiceren" is niet te vergelijken met een andere aanpak voor persoonlijke ontwikkeling. Geweldloze Communicatie omvat heldere concepten met hoge praktische toepasbaarheid. Wat vaak als feedback wordt teruggegeven, is dat geweldloze communicatie als erg "transformerend" wordt ervaren. Het geeft concrete lange-termijn antwoorden op de "hoe"-vragen, zoals: hoe blijf je bij jezelf?, hoe heb ik meer zelfliefde?, hoe kom ik weer in verbinding met mijn partner?, hoe communiceer ik zo verbindend mogelijk met mijn kind?, hoe kan ik oprecht luisteren naar een ander?, hoe vul ik niet in voor een ander?

Meer zelfcompassie ervaren, een verbluffend nieuwe verbinding met je partner vinden, durven kiezen voor wat je écht wilt, weer met die "lastige" collega door één door kunnen, plotseling kunnen praten met je schoonouders zonder dat het een discussie wordt, durven kiezen voor andere zorg voor je ouders, uit elkaar gaan én in verbinding zijn, voor jezelf durven kiezen in je werk en privé. Dit zijn enkele voorbeelden die we hoorden na onze cursussen; de impact van geweldloze communicatie in je leven kan erg groot zijn: de wonderen zijn de wereld nog niet uit.


Delen?
Volgen?