Strohplatz
Onze aankomende trainingen:
Introductie Terugkomdag Vervolg Verdieping Jaartraining

Mediators en coaches

Een steeds populairder wordende vorm van mediation ("conflictbemiddeling") en aanpak voor therapeuten en de psychosociale sector, is geweldloze communicatie. Dit komt omdat geweldloze communicatie (ook wel: Verbindende Communicatie) een frisse verbindende kijk geeft op interpersoonlijke problematiek, die niet zozeer een (intern of extern) conflict "óplost", en wél zorgt dat het conflict met een verbindende visie van binnen uit en voor lange duur wordt veranderd. Zowel bij intense angst schuld schaamte of depressie, als bij conflicten tussen verschillende partijen, kan geweldloos communiceren verbindend en verhelderend werken.

Uitermate effectief aandacht hebben wat er speelt voor uw cliënt, op een manier dat uw cliënt zich gehoord en gezien voelt. Dit is de kern van empathie, waarvoor geweldloze communicatie praktische handvaten geeft. In onze groepscursussen ervaart u zelf het resultaat van de verbinding die geweldloze communicatie biedt. De resulterende compassie brengt uw cliënten tot inzichten waarbij er weer verbinding is met zichzelf of anderen.

Geweldloze communicatie gaat vérder dan alleen begrip bieden aan uw cliënten, omdat de achterliggende concepten van geweldloze communicatie fundamenteel concepten biedt voor angst, depressie, schuld en schaamte, verantwoordelijkheid en moeten, én de angel uit conflicten halen. U draagt daadwerkelijk bij aan het herstel van relaties. Ook als ogenschijnlijk uw cliënten elkaar niet begrijpen of niet willen begrijpen, wordt het voor uw cliënten weer mogelijk de mens achter "de vijand" in te zien.

Binnen ons hele traject krijgt u oefening in contact blijven met uzelf én met uw cliënt of cliënten. Daarnaast leert u ook interventie op een verbindende manier.

Bekijk voor meer informatie ons volledige aanbod geweldloze communicatie trainingen.